Gyakran Ismételt Kérdések

1. Módosíthatom-e úgy korábbi szerződésemet, hogy a 2003. április 1-től megemelt állami támogatást igénybe vehessem? 

Az állami támogatás változása csak a 2003. április 1. után megkötött szerződésekre érvényes,

a korábbi szerződésekre a megemelt támogatás többletbefizetéssel sem vehető igénybe. 


2. Mit kell tennem, ha megváltozik a levelezési címem?

Ha költözés vagy más ok miatt meg kívánja változtatni a szerződéskötéskor megadott levelezési címet,

kérjük, keresse fel bármelyik  Bank fiókot, ahol a címváltoztatási igényét rögzítik.


3. Felmondás esetén mikor használható fel az állami támogatás?

Ha a kifizetéskor a megtakarítási idő elérte a négy évet és lakáscélra kívánja felhasználni az összeget,

felvehető az állami támogatás, amelynek felhasználását igazolni kell.


4. Felmondtam a szerződésemet, folyószámlámról mégis levonták a havi betét összegét. Miért? 

A számláról azért került levonásra a korábbi havi betéttel megegyező összeg, mert erre vonatkozóan

az előtakarékoskodó megbízást adott bankja részére és azt nem vonta vissza.

A betétfizetést átutalással kiegyenlítő ügyfelek a gyakorlatban a választott szerződéses módozat

futamidejének megfelelően, azzal megegyező időtartamra adnak megbízást bankjuk részére az adott havi betét utalására. 

A Lakástakarék Zrt.-nek, sem joga sem lehetősége nincs, hogy egy adott folyószámlával kapcsolatban utasítást adjon,

ezért a megbízás visszavonását az ügyfélnek kell személyesen kérnie. 

Természetesen minden átutalt összeg a megtakarítási számlán jóváírásra és a felmondási idő lejártával kifizetésre kerül.


5. Mi az értékszám? 

A Lakástakarékpénztár által meghatározott szabály szerint képzett szám, mely azt fejezi ki,

hogy az előtakarékoskodó az általa vállalat megtakarításból mennyi idő alatt mekkora összeget takarított meg.

Az értékszám alapján a Lakástakarékpénztár az előtakarékoskodók között sorrendet állít fel.

Az értékszám növekedésének üteme a megtakarítások elhelyezésének időpontjától és összegétől függ. 


6. Mi az értékelési fordulónap? 

A kiutalási időszak első napja, amikor a lakástakarékpénztár meghatározza, hogy melyek azok a

lakáselőtakarékossági szerződések amelyek esetében a szerződéses összeget az adott kiutalási

időszakhoz tartozó kiutalási időpontra megállapított kiutalási összegből ki tudja fizetni.


7. Mi a kiutalási időszak? 

Az értékelési fordulónaptól a kiutalási időpontig tartó három hónap. 


8. Mi a teendő akkor, ha költözés vagy postázási nehézségek miatt lekéstem a kiutalási értesítő határidőre történő visszaküldéséről? Elvesztem a betétemet vagy a hitellehetőséget? 

A kiutalásról szóló értesítő visszaérkezésének elmaradása esetén a kiutalást 6 hónap elteltével visszavonjuk.

Ekkor az Ön szerződése továbbra is hatályban marad, de további betételhelyezési kötelezettség nem terheli,

az addig elhelyezett betétösszeg tovább kamatozik. Ebben az esetben amikor Ön később a kiutalásra igényt tart,

személyesen kell kérnie azt a szerződést kezelő  Bank fiókban.

A kérelem benyújtása esetén az Lakástakarék legkésőbb a következő havi kiutalási időpontra kiutalja

a szerződéses összeget, amelyhez megigényelheti a szerződéses összeg szerint járó maximális hitelt is.


9. A lakáselőtakarékoskodó elhalálozása esetén a szerződést ki örökli? 

Kedvezményezettel rendelkező szerződésnél a lakáselőtakarékoskodó halála esetén a kedvezményezett

a szerződés feletti rendelkezési jogot hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül megszerzi és a betételhelyezést

azonos jogokkal, és kötelezettségekkel folytathatja. 

Kedvezményezett nélküli szerződés esetén hagyatéki eljárás keretében, jogerős hagyatékátadó végzés

vagy öröklési bizonyítvány benyújtásával az örökös szerzi meg a szerződés feletti rendelkezési jogot

és az elhalálozott szerződő fél helyébe léphet.


10. A csökkentett számlanyitási díjú (0,75 %, 0,5 %, illetve 0 %) szerződésemet milyen számlanyitási díjú szerződéses módozatra módosíthatom?

A szerződéses módozat megváltoztatása esetén csak az azonos termékcsaládba tartozó módozatokból választhatnak,

ezen belül is a csökkentett számlanyitási díjú szerződéses módozatú szerződést csak az ugyanolyan mértékű

csökkentett számlanyitási díjú szerződéses módozatú szerződésre lehet módosítani .

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a módozatváltás, szerződéses összeg növeléssel is párosul, akkora a régi és az új

szerződéses összeg különbözetére jutó számlanyitási díjat is a csökkentett számlanyitási díjjal kell megfizetni.

 

11. Meddig érvényes a kiutalás? Mikor kell új kiutalást kérni? 

Amennyiben a lakáselőtakarékoskodó a Válaszlap-ot 4 héten belül nem adta le, akkor a kiutalás az értékelési fordulónaptól

számított 6 hónapig érvényes és az érvényességi időn belül a Válaszlap még leadható, a kiutalás elfogadható.

A 6 hónap elteltével az el nem fogadott kiutalás visszavonásra kerül, és új kiutalást kell kérni. 

Amennyiben a lakáselőtakarékoskodó a Válaszlap-ot leadta és a kiutalást elfogadta, akkor a kiutalás

a kiutalási időponttól számított 12 hónapig érvényes és az érvényességi időn belül a megtakarítás bármikor kifizethető.

A 12. hónap elteltével a kiutalás visszavonásra kerül, és új kiutalást kell kérni. 


12. Melyik OTP Bank fiókban kell a válaszlapot leadni? 

A válaszlapot a szerződést kezelő OTP Bank fiókba kell leadni vagy eljuttatni abban az esetben, ha a lakáselőtakarékoskodó

kiutalását nem fogadja el, 

 Lakástakarék áthidaló kölcsönnel rendelkezők esetében a hitelt engedélyező bank fiókban kell benyújtani. 


13. Van-e lehetőség házilagosan kivitelezett munkák költségként történő elszámolására? 

A házilagosan kivitelezett munkák esetén építésnél, az építési hatóságnak bejelentett, jogszabályban meghatározott

szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező műszaki vezető, egyéb munkák esetén az építésügyi műszaki szakértői névjegyzékben

szereplő műszaki szakértő igazolásával ellátott munka-költség kimutatás is elfogadható.

Ebben az esetben a házilagosan kivitelezett munkadíjak igazolásához az ügyintézési nyomtatványok között

található formanyomtatványt kell az ügyfélnek kitöltenie, és az igazolásra jogosult szakértőnek pecséttel,

ill. aláírással ellátva azok jogosságát igazolni.